Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej na rok 2023/2024:


Przewodniczący –  Jakub Kujawa

Zastępca Przewodniczącego –  Amelia Janas

Protokolant -  Nadia Gliszczyńska

Członkowie: Igor Sołtysiak, Igor Ćwikliński

Opiekunowie Samorządu - mgr Ewa Pacholska

Każdego dnia, w każdej szkole...

a także w naszej :-) szkola

Więcej w tej kategorii: Patron »